O Otevřenu

Jsme hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů proměňující pedagogické fakulty zevnitř.

Kopie souboru DSC00182

Věříme, že cestou k proměně vzdělávání je dobrá příprava pedagogů. Od roku 2015 usilujeme o její zlepšování přímo zevnitř pedagogických fakult.

Rozvíjíme budoucí učitele

Pořádáme vzdělávací akce, debaty a další aktivity pro studenty pedagogiky a začínající učitele. Pomáháme naší komunitě rozšiřovat si obzory a proměňovat vnitřní život fakult

Podporujeme inovace na pedagogických fakultách

Vyhledáváme inovátory a snažíme se rozvíjet a rozšiřovat jejich dobou praxi. Tvoříme komunitu aktivních vzdělavatelů a hledáme společné cesty k dlouhodobým změnám

Ovlivňujeme vzdělávací politiku a mediální diskuzi

Usilujeme o vytvoření takových společenských a systémových podmínek, které podpoří pedagogické fakulty v dalším rozvoji a umožní jejich proměnu.

Naše vize

Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a odcházely ze školy připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století. Usilujeme o to, aby do českých škol přicházeli začínající učitelé, kteří tuto vizi promění ve skutečnost.

Otevřeno vzniklo s cílem zasadit se o změny ve výuce budoucích učitelů, která podle nás ne plně odpovídá potřebám dnešního světa a vzdělávání žáků, kteří budou schopni v něm smysluplně obstát. S tímto záměrem jsme v prosinci 2015 formulovali vizi v podobě 21 idejí pro v 21. století.

200+

členů

Naším členem může být každý, kdo se aktivně podílí na naplňování našeho poslání.

9

místních působností

Aktuálně máme členy v devíti městech, kde jsou pedagogické fakulty. Na 5 z nich (v Olomouci, Brně, Praze, Českých Budějovicích a Hradci Králové) máme aktivní studentské týmy.

týmů a aktivit

Nad rámec lokálních týmů u nás pracují další celostátní týmy. A také naše vedení.

Další programy pro Akceleraci inovací ve vzdělávání učitelů

Otevřená výzva je společným programem Otevřena a nadačního fondu Abakus. Jejím cílem podpora inovací předmětů na pedagogických fakultách v Česku, které se zaměřují na rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí budoucích učitelů. Více info na: www.otevreno.org/ov.

Abakus, který Otevřenou výzvu finančně podporuje je nadační fond zakladatelů Avastu, který přináší nástroje pozitivní změny do české společnosti. Zaměřuje se na nelehká společenská témata včetně rozvoje systémových změn ve vzdělávání. Ve spolupráci s Otevřenem chce podporovat projekty, které se propíšou do každodenní výuky žáků a studentů na všech stupních škol a připraví je na výzvy 21. století. Více na www.abakus.cz.

III. ročník Otevřené výzvy, který společně s NF Abakus spustíme už o těchto letních prázdninách bude odlišný. 

Ve III. ročníku (2023 až červen 2024) vybereme projekty, které budou výuku na fakultách posouvat systematicky a budou zavádět takové předměty a inovace, které rozvinou klíčové kompetence studentů na konkrétním celém pracovišti jakékoliv pedagogické fakulty v ČR. Myšlenky a know-how máme v plánu šířit akademickým a učitelským prostředím ještě více než teď například pomocí mapování inovací nebo workshopu dobré praxe. 

Ve spolupráci s organizací Učitel naživo jsme v roce 2020 podnítili vznik Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů, která je našim partnerem v podpoře a šíření inovací na pedagogických fakultách po celé zemi.

Komunita propojuje všechny aktéry podílející se na pregraduální přípravě budoucích učitelů:

  • oborové didaktiky, vyučující pedagogických, psychologických nebo odborných předmětů na fakultách připravujících učitele;
  • učitele ZŠ nebo SŠ, kteří provázejí studenty učitelství na praxích;
  • lektory organizací spolupracujících s fakultami; 
  • ředitele základních nebo středních škol, které se podílejí na přípravě budoucích učitelů.

Komunita si klade za cíl být funkční platformou vzdělavatelů budoucích učitelů, která nabízí prostor pro sdílení, rozvoj a inspiraci. Komunita umožňuje svým členům vzájemně se vzdělávat, a získávat tak kompetence potřebné pro realizaci inovací v přípravě budoucích učitelů. V rámci Komunity se propojují vzdělavatelé učitelů napříč institucemi a regiony.

https://www.kvbu.cz